AAT Enerji Verimliliği

Arıtma tesislerinin yatırım maliyetlerinin yanında, işletmemaliyetlerinin önemi daha fazladır. Özellikle işletmeden kaynaklı problemler vetasarım sorunları, arıtma tesislerini belirli bir süreden sonra verimsiz halegetirmekte ve yüksek enerji kullanımına neden olmaktadır.

Bir arıtma tesisi işletmesinde maliyetlerin % 80 e yakınıenerji giderleridir. Bu nedenle, tesislerin enerji optimizasyonu ve verimliçalışması önemli kazançlar sağlamaktadır.

Bu kapsamda verilen hizmetler:

  • Arıtma Tesisinin Detaylı Verimlilik Tespiti

  • Mevcut Sistemin Enerji Maliyetlerinin Belirlenmesi

  • Kurulması Planlanan Sistemlerin Fayda-MaliyetAnalizinin Yapılması Amorti Sürelerinin Belirlenmesi

  • ULUÇEV Tarafından Kurulan EKS(Enerji KazanımSistemlerinin) Entegre Edilmesi ve %10-%60 Arası Enerji Verimliliği EldeEdilmesi

  • Geliştirilmiş Fiziksel, Kimyasal, BiyolojikArıtma Metotları İle,

  • Genel İşletme Maliyetlerinde %10-40 ArasındaAzalma

  • Kullanılan Kimyasal Miktarında %40’a KadarAzalma

  • Havalandırma Miktarında %10-20 Oranında Azalma

  • Arıtma Tesislerinde Enerji VerimliliğiniArttırma Uygulamalarının Yapılması, Projelendirilmesi

AAT Enerji Verimliliği Referanslarımız İçin Tıklayınız.