ABP Sistemi

Projenin Adı: TÜBİTAK-TEYDEB 7130586 nolu “Ters Osmoz Membranlarından Kaynaklanan Konsantrattan ABP Sistemi Yardımıyla Asit ile Bazın Üretilmesi ve Sistemin Ekonomikliğinin Değerlendirilmesi” Projesi.

Proje Amacı: İleri Atıksu Arıtma Tesisi kurulduğunda oluşan konsantratın ABP sistemi yardımı ile ekonomik olarak bertaraf edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi ve gerekli modifikasyonları yaparak ekonomik bertarafı sağlayan sistemin oluşturulmasıdır.
 
Projenin Ar-Ge Yönü: Çalışma tüm yönleriyle Türkiye’ de ilk ekonomik ve teknik detaylarıyla uluslararası alanda tek uygulamadır. ABP Sistemi yardımı ile TO konsantratın asit ve baza dönüştürülmesi işlemi ülkemizde henüz uygulanmamış bir sistemdir. Bu proje ile ULUÇEV olarak Mayıs 2013 tarihinde bitirmiş olduğumuz TÜBİTAK-TEYDEB 7120148 nolu projeden elde ettiğimiz veriler ışığında, ABP Teknolojisinin gerçek boyutta uygulanabilirliğinin ve ekonomikliğinin ortaya konması adına dünyada ve Türkiye’ de olan sistemin hayata geçirilmesi için Ar-Ge çalışmalarının gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

ABP Sistemi