Atık Suların Geri Kazanımı

Yer altı sularının yoğun kullanımı, ilkim değişiklikleri, hızlı sanayileşme ile beraber kullanılabilir su kaynaklarında hızlı bir azalma gözlenmektedir. Bu nedenle, arıtılmış atıksuların sulamada ve proses suyu olarak geri kullanılabilmesinin önemi artmıştır.

ULUÇEV Atıksu Geri Dönüşümü konusunda teknoloji üreten bir kurumdur, bu alanda Türkiye’de öncü firmadır. 


Bu kapsamda verilen hizmetler: 
  • Atıksu Arıtma Geri kazanım sisteminin Etüt ve Fizibilite çalışmalarının yapılması
  • Kurulacak sistem için ihale şartnamesinin ve dökümanların hazırlanması
  • Geri  kazanım sisteminin ihale danışmanlığı ve kontrolörlüğünün hazırlanması
  • Konsantrat bertarafına yönelik yeni sistemleri geliştirilmesi
  • 5 m3/saat kapasiteli pilot atıksu geri dönüşüm sisteminin kurulması ve çalıştırılması
  • Kurulacak sistemin ilk yatırım ve işletme maliyetinin belirlenmesi


ulucev memlab


Atık Suların Geri Kazanımı Referanslarımız İçin Tıklayınız.