Katı Atık Bertarafı

Sanayileşme ve nüfus artışı katı atıkların bertarafı,depolanması gibi problemleri de beraberinde getirmektedir.

ULUÇEV olarak katı atık bertaraf projelerinde, ekonomikyatırım, yer ihtiyacı, koku problemi, kaynağında azalma gibi konular temelindeçalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Katı atık bertarafı alanında teknolojiler üreten ULUÇEV,özellikle tehlikeli atıkların geri dönüşümü konularında Ar-Ge çalışmalarıyapmaktadır.

Bu kapsamda verilen hizmetler:

  • Katı Atık Yönetimi Master PlanlarınınOluşturulması

  • Katı Atık Ve Tehlikeli Atıkların Bertaraf TesislerininEtüt-Fizibilite Çalışmasının Yapılması

  • Katı Atık Minimizasyonu

  • Kaynağında Azalma

  • Geri Dönüşüm Ar-Ge Projeleri

  • Demir Döküm Fabrikası Baca Tozlarının Geri Kazanımı

Atıkların Bertarafı


Katı Atık Bertarafı Referanslarımız İçin Tıklayınız.