Biyogaz Tesisi Projelendirilmesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan önemin artması ilebirlikte, tarım ve hayvancılıkta önemli bir gelire sahip olan ülkemizde biyogazfaaliyetleri gelişmeye başlamıştır.

ULUÇEV, biyogaz tesislerinin kurulum aşamasındankontrolörlük aşamasına kadar tüm süreçlerde hizmet vermektedir.

Bu kapsamda verilen hizmetler:

 • Dünyadaki ve Türkiye’deki biyogaz enerjisinedayalı elektrik üretim tesislerinde (lisanslı-lisansız) kullanılanteknolojiler, kurulu kapasiteler ve değişik ülkelerde uygulanan yatırımlarıartırıcı teşvik modellerinin incelenmesi, 

 • Ahırlardaki veya çiftliklerdeki gübreyönetiminin nasıl yapılacağının ve gerekiyorsa iyileştirme yöntemlerinin tespitedilmesi, 

 • Biyogaz üretim tesisinin nasıl dizayn edileceği,işletme ünitelerinin ve işletme akım şemasının ne şekilde olacağı belirlenerek,Biyogaz Üretim Tesisi’ nin tasarımının yapılması, 

 • Biyogaz Tesisi kurulumu için muhtemel yer veyayerlerin tespitinin yapılması, 

 • Biyogaz enerjisi teknolojisinin geldiği sonnokta ve dünyadaki diğer uygulamalar dikkate alınarak, bölgeye, özelliklekırsala yönelik alternatif üretim teknolojilerinin belirlenmesi vealternatifler arasından bölgeye en uygun olanının tespit edilmesi,

 • Tüm potansiyel organik materyallerin tür,süreklilik, miktar, üretim zamanına göre bulunabilme olasılığınınaraştırılması,

 • Fermantasyon sonunda oluşan organik gübremiktarının kontrolü (katı-sıvı organik gübre) ve depolama şartlarınınuygunluğunun belirlenmesi,

 • Proses sonundaki fermente ürünün tarımsal amaçlıkullanım yöntemlerinin araştırılması,

 • Nakliye metodunun incelenmesi ile nakliye -depolama işlemlerinin idaresi ve su tahliye koşullarının belirlenmesi ileilgili görüş ve gerekli arazi ve üretilen elektriğin şebekeye verilmesi içinoptimum yer seçiminin uygunluğunun belirlenmesi,

 • Mevcut altyapı dikkate alınarak, teknikfizibilite ve ekonomik uygunluk doğrultusunda, eldeki hammadde ve yerleşimkriterlerini analiz ederek optimum tesis büyüklüğünün (kapasitesinin)belirlenmesi ve uygunluğunun tespit edilmesi

 • Planlanan yatırım ile ilgili mühendislik, geneldeğerlendirme, ön planlama ve sistem tasarımının incelenmesi maliyet vefinansman analizlerinin belirlenmesi, geri dönüş süresi (amorti süresi)hesaplarının yapılması işleri yapılmaktadır.


biyogaz tesisi projelendirme

Biyogaz Tesisi Projelendirilmesi Referanslarımız İçin Tıklayınız.