Kamusal Projeler

İklim değişikliği, Avrupa Birliği Çevre Direktifleri vesanayileşen ülke şartlarında sürdürülebilir su ve çevre yönetimi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilirçevre yönetimi kapsamında yerel ve ulusal yönetimlerin bir takım projelergerçekleştirmesi gerekmektedir.

ULUÇEV, sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında çeşitliprojeler üretmektedir.

Bu kapsamda verilen hizmetler:

  • Bölgesel Kirlilik Tespiti ve Önlenmesi

  • Havza Yönetim Planlarının Oluşturulması

  • Yüzeysel Suların Korunması ve YönetimPlanlarının Oluşturulması

  • Risk Değerlendirme Çalışmaları

  • İklim Değişikliğinin Su ve Canlı YaşantısınaOlan Etkisinin Belirlenmesi ve Önlemlerin Tespiti

Göller, nehirler için su kalitesinin tespit edilmesi ve izlenmesi

Kamusal Proje Referanslarımız İçin Tıklayınız.