MemLab

Projenin Adı: TÜBİTAK-TEYDEB 7120148 Nolu “İleri Atıksu Arıtma Tesisi Kurularak Endüstriyel Atıksuların Geri Dönüşebilirliğinin Pilot Tesisle Araştırılması” Projesi

Projenin Amacı: Tatlı su kaynakları sınırlı olduğundan aynı hızda su tüketiminin devamı, yakın zamanda su kıtlığını yaşatmaya başlayacaktır. Nüfus artışı ve sanayinin hızlı gelişmesi, tüketilen su miktarının da aynı oranda artmasına neden olmaktadır. Kullanma suyu kaynaklarının  sonsuz olmadığı düşünüldüğünde, aynı hızda devam eden su tüketim alışkanlığı yakın vadede su kıtlığı yaratmaya başlayacaktır.

Suyun geri kazanımı konusu sürdürülebilir bir sanayi için çok önemlidir. Bu nedenle ULUÇEV, 2010 yılında atıksuların sanayide geri kazanma çalışmalarına başlamıştır. 2010 yılından itibaren TÜBİTAK ile 2, OSB'ler ve özel sektör kuruluşları ile birçok proje tamamlanmıştır. Atıksuyun geri kazanımı ve sanayide ''Sıfır Deşarj'' konularında, projenin her basamağında uzmanlaşmıştır. Kurulacak sistemlerin verimlilikleri, yatırım ve işletme maliyetleri, amortisman süreçleri katalogda(1) anlatılan 120 m3/gün kapasiteli MemLab sistemi ile yapılmaktadır.

Projenin Ar-Ge Yönü: Türkiye’de ilk kez endüstriyel karışık OSB atıksuyunun geri dönüşümünü sağlayabilecek bir sistem için 5 m3/saat kapasiteli pilot tesis kurulmuştur. Bu tesisle beraber, membran sistemlerinden kaynaklanan tüm konsantre atıksuların nasıl bertaraf edileceği üzerinde çalışılmıştır. Beliren son nokta olarak, sıfır deşarj sisteminin kurulması hedeflenmiştir.


ulucev memlab