Akademik ve Teknik Raporlar

  • 14.03.2015 tarihli 25755 sayılı TehlikeliAtıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-19 (Ek:RG-30/3/2010-27537) gereğince “TeknikUygunluk Raporu” ve Ek-19 A5) maddesi gereğince “Kurumsal AkademikRaporlarının” hazırlanması işleri yapılmaktadır.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2014/7 Genelgesikapsamında 2. Bölüm c) bendi gereğince “Teknik Rapor” hazırlanması işleriyapılmaktadır.


Akademik ve Teknik Raporlar Referanslarımız İçin Tıklayınız.