Salamura ve Zeytinyağı Atıksularının Arıtımı

Sofralık zeytin endüstrilerinden kaynaklanan atıksular Türkiye, İspanya, Portekiz ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinde önemli bir çevre kirliliği problemi oluşturmaktadır. 1 m3 sofralık zeytin üretimi için yaklaşık 1 m3 su tüketilmektedir.

Projenin amacı, ülkemiz için önemli bir agroendüstriyel faaliyet olan ve su tüketimi, dolayısıyla atıksu üretimi yüksek olan sofralık zeytin salamurasından kaynaklanan atıksuyun arıtılması ve yüksek tuz içerikli ve organik kirliliği yüksek olan bu endüstriye ait atıksuların deşarjı ile oluşan kirliliğin önlenmesidir.

SZSA arıtımında sadece geleneksel proseslerin kullanılması çok da verimli sonuçlar vermemekte, yüksek organik içeriğinin yanı sıra yüksek tuz konsantrasyonu klasik biyolojik arıtma sistemlerinin çalışmasını engellemektedir. Bu proje ile su tüketimi yüksek olan sofralık zeytin üretiminden kaynaklanan atıksuyun arıtımı ile AB Çevre Mevzuatından istenen iyi kaliteli su bulunduran havza yönetiminin olumsuz etkilenmesi önlenecektir. Ayrıca öncelikli kirletici listesinde bulunan fenol ve türevlerinin SZSA'dan giderilmesi sağlanacaktır.

Ar-Ge çalışmaları yapılacak olan entegre arıtma sistemi modüler bir yapıya sahip olup, sistemde yer alan modüllerin ve proses sıralamalarının farklı varyasyonları denenerek sanayinin diğer kolları için de optimum arıtma performansına ulaşılmaya çalışılacaktır.