Hakkımızda

Uluçev Ulutek BursaULUÇEV, 2008 yılında Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ULUTEK’te kurulmuştur. Dünyadaki en son gelişmeleri takip eden, çevresel konularda bilimsel esaslara dayanan teknolojiler geliştiren, bu teknolojileri Türkiye şartlarında ve AB uyum sürecinde çevresel sorunların çözümü için uygulayan bir kurumdur.

ULUÇEV, kadrosunda üniversite öğretim üyeleri de dahil uzaman kişilerden oluşan, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında, üniversite birikimini ve altyapı olanaklarını kamu ve özel sektör yararına sunan, güven esaslı ve insan sağlığına üst düzey önem gösteren bir kurumdur.

Günümüzde endüstrileşmiş ülkeler dahil, 1 milyardan fazla insan temiz içme suyuna ulaşamamaktadır. Bu sorunlar sadece iklimsel temelli değil büyük oranda çevresel problemler ve yeraltı su rezervlernin bilinçsizce kullanılmasından kaynaklanmaktadır. İçme ve atıksuların arıtılması, bu suların ıslahı veya geri kullanımı için yeni teknolojilerin geliştirilmesi küresel bir önem kazanmıştır. Katı atıklar ve emisyonlar da en az su kirliliği kadar üzerinde özenle durulması gereken, inovasyona ve uygulanabilir projelere açık alanlardır. Ancak gerek teknoloji gerekse bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle (sanayi tarafından yapılan/yaptırılan) projeler eksik veya sorunludur. Tecrübelerimiz göstermiştir ki birçok yanlış uygulama milyonlarca lirayı çöpe attırmış ve attırmaya devam ettirmektedir.

ULUÇEV, kendisini bu problemlere ait çözümlerin her basamağında görmektedir. Üretilen çözümler geniş kapsamlı ve yüksek mühendislik kalitesine sahiptir. Mühendisliğimizin temelini Dizayn-Optimizasyon-İnovasyon adımları oluşturmaktadır.  Her alandaki çalışmalarımıza kattığımız bu üç kaynak uzun yıllar boyunca yaptığımız projelerden (Sanayi, Üniversite, TÜBİTAK ortaklığında) edindiğimiz tecrübelere dayanmaktadır. Bizim amacımız çevreyle ilgili tüm problemleri anlamak ve çözümler üretmektir.

Sunduğumuz hizmetler danışmanlıktan planlamaya- projelendirmeye, maliyet hesaplarından sistemlerin çalıştırılmasına kadar geniş bir aralıktadır.