Atık Çamur Yönetimi

ULUCEV firması, çamur bertarafı konusunda uzmandır ve bu konu ile alakalı teknolojiler üreten bir kurumdur.

Bir arıtma tesisinin çamur bertarafı giderleri minimum % 30 ‘luk bir işletme maliyeti oluşturmaktadır. Ancak bu durum atıksu bertarafının yanında göz ardı edilmektedir. ULUCEV, bertaraf çalışmaları için büyük enerjiler harcanan atıksu çamurları ile ilgili duyulması gereken önemin farkında ve projelerini minimum maliyetle gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda verilen hizmetler:
  • Çamur Bertarafı Etüt-Fizibilite Çalışması
  • Prosese Uygun Optimum Sistem Seçimi ve Tasarımı
  • Çamur Bertarafı Master Plan Oluşturulması
  • Çamur Kütle ve Hacminde %30’a Kadar Azalma
  • Arıtma Çamuru Mevcut Sistemlerinin Rehabilitasyonu Ve Performansının Arttırılması
  • Aerobik ve Anaerobik Çamur Susuzlaştırma Sistem Tasarımı
  • Anaerobik Çürütücü İçin Etüt Fizibilite Çalışmaları
  • Anaerobik Çürütücü İhale Şartnamesi ve Dökümanlarının Hazırlanması
Atık Çamur Yönetimi


Atık Çamur Yönetimi Referanslarımız İçin Tıklayınız.