Su ve Atık Su Yönetimi

ULUCEV, içme ve atıksu arıtma tesislerinin etüt fizibilite çalışmalarından, proses tasarımına; arıtma tesislerinin iyileştirilmesinden çamur bertarafına kadar tüm aşamalarda mühendislik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özellikle ekonomik ve verimli çalışan arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve kurulması, ülke ekonomisinin ve su kaynaklarının korunması açısından büyük önem teşkil etmektedir. ULUÇEV, tüm mühendislik çalışmalarını arıtma tesislerinin projelerini gerçekleştirirken yatırım-işletme maliyeti ve arıtma verimliliği dengesini maksimum sağlayacak şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda verilen hizmetler:
  • İçme Suyu Arıtma Tesislerinin ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Etüt -Fizibilite Çalışmaları
  • Boyutlandırma ve Projelendirme Çalışmaları
  • Master Plan Hazırlanması
  • Arıtma Tesisleri İhale Dökümanlarının Hazırlanması
  • İhale Uygulama Projelerinin Hazırlanması, Çizimlerin Yapılması
  • İhale Danışmanlığı
  • Arıtma Tesislerinin Yapım Kontrolü ve Yapım Müşavirliği
  • İçme Suyu ve Atıksu Arıtma Tesisi Rehabilitasyonu, Performans Arttırılması, Optimum Çalışma Şartlarının Tespiti
  • Deşarj Standartlarının Sağlanması İçin Projelendirme

Atık su tesisi

Su ve Atık Su Yönetimi Referanslarımız İçin Tıklayınız.